Onze kwaliteit, Unsere Qualität, Our quality

Onze kwaliteit

Zoals op de site al vermeld zijn al onze producten puur natuurlijk, maar wat betekend dit eigenlijk???

Wij vinden dat onze producten vrij van:

 • Pesticiden behoren te zijn (chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Zo min mogelijk zout hoort te zitten in mengsels.
 • Kruidenmengsels behoren zoveel mogelijk uit kruiden te bestaan en niet uit zout (vaak meer dan 30%).

Om deze kwaliteit aan jullie te kunnen aanbieden, kopen wij onze producten in bij: Het Blauwe Huis kruiden en Gewürzmühle Brecht

Kruiden die afkomstig zijn van de beste Groothandels  worden veel beter op hun kwaliteit gecontroleerd en zijn zonder toevoegingen.

 

Samengevat:

 • Al onze producten zijn afkomstig van de beste groothandels
 • Veel kruidenmengsels zonder zout
 • Geen toevoegingen in onze producten, paprika behoort naar paprika te smaken.
 • Hoge kwaliteit van onze producten.

 

 

Unsere Qualität

Unsere Produkten sind Pur natürlich, aber was bedeutet das????

Wir finden das unsere Produkten frei von:

 • Pestiziden sein sollen, also keine Künstliche Dünner zbs.
 • So wenig wie möglich Salz in den Mischungen.
 • Mischungen sollten so viel wie möglich aus Kräuter bestehen, und nicht aus Salz, oft mehr als 30% Salz.

Um ihnen dieser Qualität liefern zu können, kaufen wir unsere Produkten bei

Het Blauwe Huis kruiden en Gewürzmühle Brecht

 

Zusammenfassung:

 • Al unsere Produkten stammen ab von die Beste Großhandel
 • Viele Mischungen ohne Salz
 • Keine Zusätzen in unsere Produkten, ein Paprika soll wie ein Paprika schmecken.
 • Hohe Qualität von unsere Produkten.

 

 

 

Our quality

As mentioned on the site all our products are purely natural, but what does this mean?

We believe that our products are free of:

 • Pesticides should be (chemical pesticides.
 • As little salt as possible should be contained in mixtures.
 • Herbal mixtures should consist of herbs as much as possible, not salt (often more than 30%).

In order to be able to offer this quality to you, we only purchase our products through Het Blauwe Huis kruiden en Gewürzmühle Brecht

 

In summary:

 • All our products have the best quality
 • Many herbal mixtures without salt
 • No additives in our products, paprika should taste like paprika.
 • High quality of our products.